Mail m.b.t. aanmelden kerkdiensten

U heeft allemaal een mail ontvangen over het aanmelden voor de kerkdiensten. We merken namelijk enige terughoudendheid in het bevestigen van de uitnodigingen. We hebben er begrip voor als gemeenteleden besluiten om tijdelijk niet naar de kerk te komen, maar willen u vragen dit aan te geven door te antwoorden op de mail. We kunnen dan de mensen uitnodigen die wel naar de kerk willen gaan. En als u een uitnodiging krijgt, wilt u deze dan zo snel mogelijk bevestigen of annuleren.