Kerstgroet naar Copãceni

U kunt een kerst- en nieuwjaarsgroet sturen naar onze broeders en zusters van onze Zustergemeente in Copaceni. De kaarten kunnen worden ingeleverd bij Addy Versluis, Iepenlaan 26, of bij Leon van der Zijden, Aaksterveld 144. Hier treft u een aantal voorbeeldzinnen die op de kaart geschreven kunnen worden. Johannes 3:16 (alzo lief had God de wereld…): Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentruca oricine crede în El să nu piară ci să aibe viaţă veşnică. We wensen u prettige kerstdagen en een door God gezegend nieuwjaar: Vă dorim un crăciun fericit şi un an nou binecuvântat de Dumnezeu. Moge de Here Jezus u vullen met Zijn genade en vrede: Domnul Isus să vă dea mult har şi pace. Moge het licht van de Here Jezus schijnen in uw hart: Fie ca lumina Domnului Isus să strălucească in viaţa dumneavoastră. Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar: Craciun fericit si la mulţi ani. Van harte aanbevolen