Actie Kerkbalans 2021

De komende weken zullen weer in het teken staan van de actie Kerkbalans. De enveloppen om uw vrijwillige bijdrage kenbaar te maken zullen vanaf maandag 18 januari bij u rondgebracht worden. Wij spreken de wens uit dat u/jij in de beantwoording van onze vraag in verbondenheid met elkaar het antwoord kan/wil geven. De bijgevoegde brief spreekt van dankbaarheid maar ook van consistentie in het dragen van de kosten voor onze kerkelijke gemeente. Juist ook in deze moeilijke tijd. Alvast onze dank voor uw toezegging en bijdrage in 2021.