Bruikbare materialen voor Cofratiam?

Tijdens het laatste videogesprek met Florin hebben we hem de vraag gesteld of er nog dingen nodig waren. Het antwoord was fietsen en 3 rolstoelen. Dus heeft u nog een bruikbare fiets of rolstoel staan die u niet meer gebruikt, dan kunt u hem afgeven op Aaksterveld 144. Mocht dat problemen opleveren dan kunt u een mail sturen naar casacapri@ziggo.nl of bellen met 06-81239702 dan komen we hem ophalen. Alvast bedankt namens de zustergemeente.