Collecte bestemd voor het christelijk onderwijs in Ethiopië

De diaconie collecte is deze keer bestemd voor het christelijk onderwijs in Ethiopië. Armoede zegt niets over intelligentie, maar bepaalt wel de kansen die je in het leven hebt. Miftah Seid is hier een goed voorbeeld van. Afkomstig uit een arme familie kreeg hij de kans om te studeren. Nu werkt hij als arts. Helaas hebben miljoenen kinderen in Ethiopië geen toegang tot goed onderwijs. Daardoor zullen zij waarschijnlijk nooit hun talenten volledig kunnen inzetten. Woord en Daad werkt samen met Hope Enterprises aan goed christelijk onderwijs voor Ethiopische kinderen. Dit doen we op verschillende scholen. Kinderen uit arme gezinnen kunnen via het sponsorprogramma toegang krijgen tot de scholen van Hope Enterprises. Per gezin wordt vaak één kind toegelaten om zoveel mogelijk gezinnen te kunnen steunen. Kinderen worden toegelaten ongeacht ras, religie en huidskleur. Momenteel zijn er ongeveer 3.500 kinderen die via het sponsorprogramma ondersteunt worden en christelijk onderwijs, maaltijden en medische zorg ontvangen.

https://www.woordendaad.nl/projecten/christelijk-onderwijs-in-ethiopie/