Update kerkbezoek

Sinds afgelopen zondag wordt er ook weer een dienst gehouden in Tienhoven. Wilt u daarom goed opletten voor welke kerk u een uitnodiging gekregen en bevestigd heeft. Daarnaast merken we dat het de afgelopen weken weer iets moeizamer loopt om de diensten op tijd vol te krijgen met 30 bezoekers. Wilt u daarom, als u besluit om nog niet naar de kerk te gaan, uw status ‘tijdelijk inactief’ op tijd verlengen, zodat u niet eerst weer een uitnodiging krijgt. Natuurlijk is iedereen vrij om te besluiten om wel of niet naar de kerk te gaan.