Update kinderoppas

De crèche zal wat drukker bezocht gaan worden omdat de KND weer gestart is en omdat beide kerkgebouwen gebruikt worden. Je kind aanmelden kan via Marlot de Groot 06-83941986. Kinderen van thuis kijkende ouders zijn ook van harte welkom! (Wel graag aanmelden) Er zijn wat regels omtrent het halen en brengen: bij het binnenkomen en weggaan is het dragen van een mondkapje verplicht en houdt rekening met een aparte in- en uitgang van de grote zaal. We vertrouwen erop dat iedereen die binnenkomt en zijn kind overdraagt, voldoende afstand bewaart.