Voornemen uitbrengen beroep op ds. Van Trigt vanuit Oud-Vossemeer

De hervormde gemeente van Oud -Vossemeer is voornemens een beroep uit te brengen op onze predikant ds. Van Trigt. We houden u als gemeente op de hoogte over de verdere gang van zaken rond dit eventuele beroep. Op de website van de hervormde gemeent Oud-Vossemeer (www.hervormd-oud-vossemeer.nl) is wat meer informatie omtrend het voornemen om een beroep uit te brengen te vinden. We bevelen de ds. en zijn gezin in uw voorbede aan.