CHRISTELIJK NOODHULPCLUSTER START ACTIE

Het coronavirus grijpt hard om zich heen.
We zien het wereldwijd, en op dit moment vreselijk schrijnend in landen als India en Nepal.
De gezondheidszorg kan de grote druk nauwelijks aan. Wanhopig zoeken mensen naar een plek voor hun zieke familieleden.

In veel landen is ziek worden niet de enige angst. Ook de lockdowns en andere beperkende maatregelen hakken erin.
Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem!

Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de kwetsbaarste volwassenen en kinderen. Wij bieden:
• Voorlichting over hoe je jezelf tegen corona beschermt;
• Bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;
• Directe hulp zoals eten, psychosociale en medische hulp, waaronder zuurstoftanks.

Uw hulp is hard nodig!
Voor deze hulpverlening is gebed en geld nodig. Bid u mee? En wilt u als kerk collecteren voor deze noodhulp?
Dat stellen we zeer op prijs.

Ja dat willen wij graag doen en daarom zullen de diaconie collecten van DV 30 mei hiervoor bestemd worden.
U kunt ook uw bijdrage storten op de rekening van de diaconie NL10RABO0301901317 ovv Noodhulp India