Viering Heilig Avondmaal

Wij hopen op D.V. zondag 6 juni het Heilig Avondmaal als gemeente weer met elkaar vieren. Dit zal in de ochtend- en avonddienst zijn én een extra (verkorte) viering in de middag.

We leggen graag aan u uit hoe de logistieke organisatie is opgezet.

Voor elke kerkdienst/viering zullen tot 60 gemeenteleden toegelaten worden. Dit zal zoals bij de reguliere diensten per mail georganiseerd worden.

In de kerk zullen, voor die gemeenteleden die het Heilig Avondmaal willen meevieren, brood en wijn, voorverpakt, klaar staan. Een diaken zal bij de uitreiking hiervan assisteren. Vervolgens nemen de bezoekers plaats in de kerk en blijven ook tijdens de viering op hun plaats zitten in de kerk.

Voor alle gemeenteleden die de viering thuis zullen meebeleven is het volgende van belang:

Op zaterdag 5 juni kan het voorverpakte brood en de wijn worden opgehaald in de kerk (ingang consistorie) tussen 16.00 uur tot 17.00 uur. U hoeft zich hiervoor niet vooraf aan te melden. U kunt dus gewoon tussen de genoemde tijdstippen naar de kerk komen.

Mogelijk kunt u voor uw buren, naasten of vrienden ook gelijk meenemen. U kunt dat zelf onderling dan afspreken. Voor gemeenteleden waar het ophalen een probleem is, wordt gezorgd voor een brengservice. Hiervoor kunt u bellen met René Muilwijk, tel. 06-10893174.

We hopen op deze manier, ondanks alle beperkingen, toch een waardig en bemoedigend Heilig Avondmaal met elkaar te mogen vieren/beleven.

Als er vragen zijn, schroom dan niet om contact met ons te zoeken, dit kan op hetzelfde genoemde telefoonnummer.