Gebedssamenkomst 13 juli 2021

Herinnert u zich nog het laatste stukje dat in de Zaaier stond m.b.t. de gebedssamenkomst? Dat was het volgende: “Vanwege de lockdown kunnen we deze maand niet samenkomen voor een gebedssamenkomst. Persoonlijke gebeden kennen nooit en te nimmer een lockdown. Waar we ook zijn en welk moment van de dag het ook is, of hoe we ons voelen, de weg naar de Vader kent geen enkele hindernis. Als korte overdenking wil ik u deze maand het onderstaande stukje meegeven: ‘Welk idee  houden we erop na als het over bidden gaat? Bidden is als de adem in onze longen en het bloed van ons hart. Ons bloed stroomt zonder ophouden en onze ademhaling gaat altijd maar door, zonder dat we ons daar bewust van zijn. Bidden is geen moeilijke oefening, het is het echte leven. Zorg dat er niets is dat u hindert in uw gebeden. Bidt zonder ophouden’ (1 Thess. 5:17)!”

We zijn dankbaar dat we nu wél weer kunnen samenkomen in de Hoven om met elkaar te bidden, dus iedereen is weer van harte welkom op elke  tweede dinsdag van de maand om 20.00 uur in De Hoven!

De volgende keer is dus op DV 13 juli. We zullen danken dat het met de epidemie de goede kant op gaat en we bidden voor onze gemeente, evangelisatie en de kerk wereldwijd (zending, Israël, de vervolgde kerk).

Heeft u persoonlijk, of vanuit uw vereniging of commissie binnen de gemeente, punten voor dankzegging of voorbede, dan kunt u dit mailen naar Maarten van den Dool (intertact.maarten@gmail.com), of bellen (511293). Uiteraard wordt er met uw gebedspunten vertrouwelijk omgegaan.