Jeugdraad nieuws

Beste jeugdleiders,
Dit was misschien wel het meest vreemde jaar dat er ooit is geweest in het jeugdwerk.
De reden weten we allemaal, maar gelukkig zijn er toch nog verschillende contactmomenten geweest met de jongeren van onze gemeente.
Zo ging de JV wekelijks online door, zijn er verschillende kinder- tieneractiviteiten geweest en waren er dit jaar voor het eerst een tiener- en jongerendienst!
Daarom willen we ook jullie bedanken voor het mogelijk maken van het jeugdwerk in onze gemeente, zonder jullie kunnen we simpelweg niet het goede nieuws
van God delen. Dank daarom voor je tijd, energie, luisterend oor en vooral voor het er zijn voor onze jongeren.

Enkele punten waarvoor we ook nog de aandacht willen vragen zijn de volgende;

Nieuwe jeugdouderling
Per direct heeft Dieter Spruitenburg de stap gemaakt van jeugddiaken naar jeugdouderling. Iets waar we als jeugdraad zeer dankbaar voor zijn.
De meeste van jullie kennen hem wellicht al, maar bij deze Dieter in het kort:
Ik ben Dieter Spruijtenburg en ik ben getrouwd met Anneke. We hebben een dochtertje Ninte en een zoontje Jidde en we wonen in de J.W van Puttestraat.
In het dagelijks leven werk ik bij het Leger de Heils, daar heb ik veel contact met dak- en thuislozen. Ik ga aan de slag als Jeugdouderling en hoop daarin aan
de slag te gaan met het jeugdpastoraat, de (Spirit) clubs en zal me vooral focussen op het mooie jeugdwerk voor de kinderen t/m 12 jaar.
Ik zie uit naar een mooie samenwerking en zijn er vragen, spreek me gerust aan!

Persoonlijk woord van Rick
“Wat was het mooi geweest om nog een aantal jaren met elkaar op te kunnen trekken en samen het jeugdwerk verder op te bouwen!
Maar onze wegen gaan alweer uit elkaar terwijl ik een heel aantal van jullie nog niet eens heb leren kennen. Het zij zo. Voor ons allemaal geldt deze werkelijkheid: Jezus Christus is het hoofd van het lichaam waar wij toe behoren (Ef. 4). Daarom hebben wij ons voor goed jeugdwerk allereerst op Hem te richten. Als jij beschikbaar bent voor Hem, dan bouwt Hij Zijn kerk. Be blessed en bedankt voor de mooie tijd! Rick van Elk”

Openstaande vacatures club
Om komend seizoen goed en gezond uit de startblokken te gaan is het belangrijk dat we als teams compleet zijn.

Helaas is dit nog niet het geval bij club 5/6 en 7/8 en On Track, we missen overal nog 1 jeugdleider. Het liefst zouden we iedereen persoonlijk vragen om te vragen of je iemand kent of iemand bent die dat gat zou willen opvullen, zodat je daar jouw talenten tot uiting kunt laten komen. Helaas is dit simpelweg niet mogelijk. Daarom de vraag, willen jullie nadenken over de invulling van deze vacatures? En willen jullie vooral ook bidden dat God de juiste mensen zal bekend maken?! Hebben jullie iemand in gedachten of ben jij degene die je aangeroepen voelt, stuur dan een mail naar a10jeugdraad@gmail.com.

Uitnodiging seizoen 2021-2022
In week 34 of 35 ontvangt één van de jeugdleiders de stickers met adressen van alle jongeren van jullie leeftijdscategorie. Deze stickers kunnen jullie plakken op de uitnodiging, welke jullie ook dit jaar zelf mogen maken. In week 36 (6-10 september) moeten alle uitnodigingen worden bezorgd, het liefst persoonlijk aan de deur afgegeven worden. Dit om zo weer een keer echt contact te hebben.

Voor nu wensen we jullie een relaxte zomer toe, waarin jullie hopelijk echt op vakantie kunnen gaan en mogen genieten van elkaar en de schitterende schepping die ons gegeven is. We zien er naar uit jullie in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten, waarin we samen mogen bouwen aan Gods Koninkrijk, samen met en voor de jongeren van onze gemeente.