Jaarthema

Het komende seizoen zal het jaarthema zijn ‘Het Koninkrijk ontdekt’. Dit naar aanleiding van gelijkenissen die de Heere Jezus vertelt over het Koninkrijk van God in het evangelie van Mattheüs. We hopen dit nieuwe seizoen ook de kringleiders voor te bereiden op de Bijbelkringavonden en op deze manier te zorgen voor verbreding en verdieping van de  Bijbelstudieavonden. De eerste avond zal plaatsvinden op D.V. donderdag 16 september.