Collecte Heilig Avondmaal 26 september

De avondmaal collecte is deze keer bestemd voor pastoraal diaconaal centrum De Herberg. De Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon- of werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. Bij het ophalen van brood en wijn a.s. zaterdag en ook tijdens de diensten staat er een offerbeker waarin u uw gift kunt doneren. U kunt ook uw bijdrage overmaken naar de rekening van de diaconie NL10RABO0301901317 o.v.v. De Herberg

Voor meer informatie: