Diaconiecollecte voor Stichting Jaffa-Project Nederland

Omdat het a.s. zondag Israëlzondag is, wordt de diaconie collecte deze keer bestemd voor het Jaffa Instituut in Israël. Deze stichting helpt sinds 1982 kansarme kinderen, gezinnen en ouderen in Israël op allerlei manieren, bijvoorbeeld: Het ‘Neve Ofer House’ is een noodopvang voorziening die onmiddellijke opvang en langdurige ondersteuning biedt aan 13 kinderen die door de sociale zekerheidsinstanties uit hun huizen zijn verwijderd; Begeleiden van senioren en overlevenden van de Holocaust; Een voedseldistributiecentrum dat voedsel uitdeelt aan gezinnen die in armoede leven. Meer informatie over het Jaffa Instituut vindt u op www.jaffaproject.nl