Geldinzamelactie voor laptops voor NETS – de school in Namibië waar Joram Oudshoorn lesgeeft

Online les vanwege een corona-lockdown is al balen, maar zonder laptop wordt het wel heel lastig!

Op de Namibia Evangelical Theological Seminary (NETS), waar Joram Oudshoorn lesgeeft, is een groot tekort aan laptops. Tijdens een recente lockdown werd dit structurele probleem extra duidelijk. Om studenten goed te kunnen laten studeren wil NETS voldoende laptops aanschaffen die studenten kunnen lenen.

De missie van NETS is: discipelen van Jezus toerusten met kennis, vaardigheden en karakter om God, mensen en de wereld te kunnen dienen. Om dit mogelijk te maken zoekt NETS samen met de familie Oudshoorn in Namibië en de GZB naar mensen die een of meerdere laptops willen sponsoren. Een laptop kost 400 euro en er zijn er 25 nodig.

Helpt u mee? Giften kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de Diaconie:

NL10 RABO 0301 9013 17 o.v.v. Laptops NETS. De JV heeft al het goede voorbeeld gegeven en een gedeelte van de opbrengst van de peperkoeken actie toegezegd!