De Waarheidsvriend aanbevolen!

De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.

Naast een aantal vaste rubrieken bevat De Waarheidsvriend wekelijks artikelen over relevante onderwerpen, een meditatie, interviews, columns en kerkelijke nieuwsberichten te verwachten. Dat alles in 24 full colour pagina’s.

Van tijd tot tijd komt een special(themanummer) uit en abonnees ontvangen drie keer per jaar een themabrochure over onderwerpen die christenen vandaag bezighouden.

Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor €49.  Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/abonnement of neem contact op met de  voorlichter Hans Peters op voorlichter@gereformeerdebond.nl