3 november collecte voor missionaire activiteiten in Limburg

De kerk in Limburg is klein en kwetsbaar, dat valt moeilijk te ontkennen. Maar gelukkig is dat niet het hele verhaal. Want ook in het zuiden van ons land wonen mensen die Jezus met vreugde volgen en daar in hun omgeving aanstekelijke getuigen van willen zijn.  

Ds. Ron van der Spoel is in 2019 vanuit Amersfoort naar Zuid-Limburg verhuisd om daar mede namens de IZB aan de slag te gaan. In relatief korte tijd heeft hij veel contacten gelegd. Binnen de protestantse gemeenten die hij bedient, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld vanuit zijn betrokkenheid bij een inloophuis van het Leger des Heils. In de gesprekken die hij heeft met mensen die soms volledig aan de grond zitten, merkt hij dat God en geloof nooit ver weg zijn. ‘Als alle opsmuk eraf is, gebeurt dat vanzelf!’ 

Het is de bedoeling dat Ron van der Spoel de lokale protestantse kerken gaat begeleiden bij het maken van een missionaire (door)start. De voorbereidingen gaan uiteraard hand in hand met gebed. Sterker nog: we willen het gebed concreet vorm geven, bijvoorbeeld door in Maastricht een zogeheten gebedspost op te zetten. Dat is een interkerkelijke groep bidders die bewust gericht is op de wijk of buurt. Onze droom is dat dat leidt tot een fysieke plek waar 24/7 wordt gebeden.   

Wij vragen uw gebed voor ons werk en bevelen de collecte van harte aan.  

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, o.v.v. ‘Limburg’. 

 Mede namens Ron van der Spoel alvast hartelijk dank.