Ouderavond catechisatie: maandag 15 november

Op maandag 15 november is er de jaarlijkse ouderavond van de catechisatie. Een moment waarop wij, als mentoren van de catechisatie, jullie als ouders gaan ontmoeten. Doel van de avond is om ervaringen uit te wisselen met elkaar en ook om even een indruk te geven hoe de catechisatieavonden er dit seizoen qua inhoud en vorm uit zal gaan zien. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

  1. Korte introductie van de werkwijze van de catechisatie en de methode die we volgen.
  2. Uitwisseling + gesprek over de ervaringen die we hebben m.b.t. tieners en geloven.
  3. Uiteengaan in groepen: korte ontmoeting / kennismaking tussen de mentoren en jullie als ouders.

Graag hopen wij als mentoren jullie als ouders te ontmoeten op deze maandag! We beginnen de ouderavond om 20:00 uur in de Hoven!

Hartelijke groet van alle mentoren van de 16- catechisatie!