De Groene Kerk

Het komend jaar, 2022, gaan we daarom als gemeente actief aan de slag met het thema Groene kerk, omdat wij als kerkenraad, en als gemeente, geloven dat we een Bijbelse opdracht hebben om ook op die manier voor onze omgeving te zorgen. Natuurlijk gebeurt er al heel veel, maar dat willen we in dit themajaar meer zichtbaar maken, en echt nog een paar extra stappen zetten.

Om de Groene Kerk vorm te geven en te stimuleren is er een werkgroep opgezet bestaande uit Mariëlle van Es, Wilma Puper, Gerben Willemse en Erik van Staverden. Deze werkgroep zal samen met de verschillende partijen binnen de kerk bespreken welke mogelijkheden er zijn om stappen te zetten richting een Groene kerk.

Voor meer informatie over de Groene Kerk kunt u terecht op de pagina ‘Groene Kerk, deze is te vinden onder ‘Wat we doen’. Later vindt u hier ook updates over de stappen die we willen zetten als gemeente en inspiratie om zelf uw steentje bij te dragen.