Actie Kerkbalans

De komende weken zullen weer in het teken staan van de actie Kerkbalans. De enveloppen om uw vrijwillige bijdrage kenbaar te maken, zullen vanaf maandag 17 januari bij u rondgebracht worden. Wij spreken de wens uit, dat u en jij in de beantwoording van onze vraag voor financiële ondersteuning in verbondenheid met elkaar het antwoord kan en wil geven. De bijgevoegde brief spreekt van dankbaarheid maar ook van consistentie in het dragen van de kosten voor het pastoraal werk en het onderhoud. Naast de brief is ook een bijlage gevoegd waarop een richtlijn voor Kerkbalans is weergegeven. Vanuit de gemeente is vaak de vraag gekomen hoe je op een verantwoorde manier vormgeeft aan een bijdrage aan Kerkbalans. Met deze richtlijn hopen wij hier in ieder geval een richting aan te geven. En we zijn u en jou enorm dankbaar voor de toezegging en bijdrage in 2022.

Kerkbalans richtlijn 2022 – Hervormde Gemeente Ameide – Tienhoven (PKN) (pkn-ameide-tienhoven.nl)