Week van gebed update

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.

Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

In Ameide en Tienhoven willen we in deze week iedere avond samen komen van 20.00 tot 20.45. We beginnen in de hervormde kerk in Ameide, indien mogelijk fysiek en anders online. De andere avonden zijn op verschillende wijze ingevuld. U bent van harte uitgenodigd mee te doen.

Zondag 16 januari

Richt ons op en trek ons naar Uw volmaakte licht

Online via YouTube Herv. Kerk om 20.00
Hervormde Gemeente Ameide-Tienhoven – YouTube
Maandag 17 januari

Breek onze muren af en breng ons als volken bijeen

Gebedswandeling, start bij het JOT om 20.00
Dinsdag 18 januari
Doorbreek onze gewoonten en kom ons bevrijden
Gebedswandeling, start bij het JOT om 20.00 svp smartphone meenemen

 

 

Woensdag 19 januari

Laat ons niets ontbreken ook als wij klein zijn en lijden 

Sion kerk om 20.00

 

Donderdag 20 januari

Leid ons Heer, naar uw goddelijk kind

Sion kerk om 20.00

 

Vrijdag 21 januari

Kom, laten wij aanbidden verzameld rond de ene Heer

De Hoven om 20.00
Zaterdag 22 januari
Geef ons de wil te delen en de gemeenschap te dienen
Sion kerk om 20.00

 

Zondag 24 januari

Zet ons op nieuwe wegen en leer ons die gaan

In De School Van Gods Liefde (J.W. v. Puttestraat 14)  om 20.00