Zendingscommissie

De familie Oudshoorn is inmiddels weer in Namibië. Aanstaande zondag zullen we, net als iedere eerste zondag van de maand, in de dienst weer voorbede voor hen doen. Ook wordt er dan altijd gevraagd “denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?”. We zien door het verminderde fysieke kerkbezoek dat de inkomsten hiervan vorig jaar toch wel behoorlijk achter zijn gebleven bij andere jaren. We willen u/jullie dan ook graag wijzen op de mogelijkheid om uw gift digitaal over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie: NL10 RABO 0301 9013 17 o.v.v. Zending. Het doel is om ieder jaar minimaal 5000 EUR op te halen voor de fam. Oudshoorn vanuit onze gemeente. Alvast hartelijk dank voor uw/jouw bijdrage.