GZB nieuws

Dankzij uw steun gebeuren er mooie dingen

Wat is het hartverwarmend om te horen hoe wereldwijd mensen zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens en met hen het Evangelie delen. De GZB is dankbaar dat we samen met u een schakel mogen zijn in het werk in Gods Koninkrijk.

Dankzij uw steun en betrokkenheid mochten er ook het afgelopen jaar weer mooie dingen gebeuren:

  • 1825 jongeren in Malawi willen Jezus volgen in hun leven en hebben deelgenomen aan een discipelschapstraining van de kerk. Veel van hen zijn nu enthousiaste, actieve gemeenteleden én horen er helemaal bij!
  • 600 ondervoede kinderen in Rwanda kregen twee keer per week een voedzame maaltijd.
  • 280 kinderen en jongeren namen enthousiast deel aan de regionale en landelijke jongerenweekenden en kinderdagen van de kerk in Frankrijk. Voor jongeren die opgroeien in een seculiere context zijn deze bijeenkomsten van grote betekenis.
  • 3250 mensen in arme, afgelegen dorpen in India kregen medische hulp van een gedreven team van artsen en verpleegkundigen. Ook werd er voorlichting gegeven over corona. Veel van hen hoorden voor het eerst het Evangelie.

 Dit en nog veel meer werk is alleen mogelijk dankzij u! In totaal mocht de GZB in 2021 € 8.513.000 ontvangen. Met die steun kon de GZB 47 zendingswerkers uitzenden en 181 projecten steunen. Heel hartelijk dank daarvoor!

Interesse in zending? Dit biedt de GZB.

Wil je je graag inzetten voor het zendingswerk en denk je erover om een tijdje naar het buitenland te gaan? De GZB heeft o.a. de volgende vacatures:

  • Fysiotherapeut, verpleegkundige of arts voor diaconale projecten in Albanië
  • Jeugdwerkadviseurs in de Filipijnen en Colombia
  • Onderwijskundigen voor kinderen van zendingswerkers
  • Gemeentestichter en een studentenwerker in Thailand

Kijk voor een compleet overzicht en meer info op www.gzb.nl/vacatures.

Vrijwilligers gezocht!

Daarnaast zoekt de GZB vrijwilligers voor het werk op het GZB-kantoor in Driebergen: voor de catering, postverzendingen, het monteren van filmpjes en het vertalen van Nederlands/Engels naar het Albanees. Interesse? Neem contact op met de GZB, tel: 0343-512444, e-mail: info@gzb.nl. Ook als je eerst meer informatie wilt.