10 april: IZB-collecte Zuiderzeewijk

Zuiderzeewijk: Alleen de deur uit om boodschappen te doen

‘De kinderen genieten enorm van een knuffel of op school zitten.’ Er zit een wereld achter zo’n zinnetje, uitgesproken door een kinderwerker in de Zuiderzeewijk in Lelystad. Ze ontmoet veel  kinderen die aandacht tekort komen. En ook vrouwen hebben het bepaald niet makkelijk. ‘Er zijn er die alleen de deur uitgaan om boodschappen te doen.’

De inwoners van de Zuiderzeewijk hebben het over het algemeen niet breed. En dat geldt niet alleen op het financiële vlak; ook in sociaal opzicht is er grote armoede. De pioniersplek Zuiderlicht wil hier hoop brengen. Door jong en oud op het spoor van Jezus Christus te zetten – en oog te hebben voor de vele uitdagingen waar de mensen dag in dag uit mee worstelen.

We hebben het over de oudste wijk van Lelystad, die een kleine 6000 inwoners telt. Een groot deel is laagopgeleid en heeft weinig te besteden. Weliswaar is er in de loop der jaren veel verbeterd, mede dank zij het kerkelijk jeugdwerk, maar de omschrijving ‘achterstandswijk’ is op de Zuiderzeewijk nog steeds van toepassing.

Een kerk is er niet, dus christenen – voornamelijk mensen met een Surinaamse en Afrikaanse achtergrond – gaan naar kerken in andere delen van de stad. Een jaar of tien geleden werd hier gestart met kinderwerk, en later volgde jongerenwerk. Binnenkort komt hier dus een volwaardige pioniersplek, gericht op de vorming van een geloofsgemeenschap. De Hervormde gemeente Lelystad neemt de leiding op zich, en werkt samen met andere christenen aan dit pionierstraject, dat wordt begeleid door de IZB.

Zuiderlicht begint bij een doelgroep die al een beeld is: de kinderen. Met hen zijn er via kinderclubs en school al contacten. Op twee basisscholen zullen godsdienstlessen worden gegeven, en er wordt huiswerkbegeleiding aangeboden. Via de kinderen is er meteen een ingang naar hun ouders, in de praktijk voornamelijk alleenstaande moeders. Daarnaast zijn er nogal wat ouderen in de wijk, die te kampen hebben met eenzaamheid. Koffieochtenden en ontmoetingsmaaltijden zijn bij uitstek geschikt om met deze doelgroepen relaties te leggen.

Kortom: er is veel mooi werk te doen bij Zuiderlicht! We danken u alvast voor uw gift én uw gebed.

U kunt uw gift ook overmaken via de volgende link: https://tikkie.me/pay/IZB/drergXf7QXLgvYCBtMvpo6