Paasstuk 2022: ‘Stemmen bij het kruis’

Kort volgt hier de beschrijving van het Paasstuk dat sinds maandag 11 april in de Grote
Kerk staat en ook in de kerk zal staan tot en met de Paasdagen. Het Paasstuk drukt op
hele beeldende wijze uit hoe zwaar Jezus geleden heeft en laat ons daarnaast ook iets
zien van het licht en de hoop van Pasen. Hieronder volgt een korte beschrijving van alle
facetten van het Paasstuk.

Het kruis
Het kruis is van sinderhout. Het lijkt dood hout, maar er komt her en der ‘nieuw leven’ uit
wat symboliseert dat de dood, door het lijden en sterven van Jezus aan het kruis, niet het
laatste woord heeft.

Aan de voet van het kruis
Aan de voelt van het kruis klimop als teken van onsterfelijkheid. Deze klimt omhoog om
doornen van het lijden rondom het kruis en de verschillende stemmen in de vorm van
verschillende bloemen in roze en paars. Paars is de kleur van inkeer en boete en dit
kleurt naar roze met het wit van het feest. Boven alles torent de lelie uit: de bloem van
de genade. Voor iedere stem is er genade door het kruis. Wanneer boete en inkeer
oprecht is.

Voor en naast het kruis
Naast het kruis ligger er narcisbolletjes. Zij kondigen een nieuw begin aan. Dan zie je de
steen die voor het graf van Jezus lag met daarvoor witte en gele bloemen, kleuren van
Pasen, dat het licht symboliseert van de opstanding van Jezus. Van de gele bloemen zijn
er 3 exemplaren die de drie dagen uitbeelden die Jezus in het graf lag. In het midden
staat de witte roos: de zuiverheid van de ene ware God.