Beroepingscommissie update mei

Via dit bericht willen we u en jou als gemeente op de hoogte houden van de vordering binnen het beroepingswerk; we ervaren als commissieleden een grote betrokkenheid hierop door vragen die u en jij aan ons individueel stelt. Een aantal weken geleden hebben we u verteld dat er met 2 predikanten contact is geweest over een mogelijk te starten beroepingsproces. Helaas was hier bij beide predikanten geen ruimte voor. Dit bracht ons als commissie op een nieuw punt, namelijk heroriënteren aan de hand van de lijst met namen van predikanten vanuit de gemeente, vanuit het mobiliteitsbureau en vanuit de gereformeerde bond. Het doornemen van deze lijsten, het selecteren van predikanten, het beluisteren van predikanten en de terugkoppeling hierover willen we zorgvuldig doen wat het tegelijk tijdrovend maakt. Werk wat voor de gemeente niet direct zichtbaar is qua concrete stappen. We hopen op begrip hiervoor in dit proces en snappen ook uw en jouw ongeduld als het gaat over zichtbare te zetten stappen. We werken binnen de commissie efficiënt in een prettige en geestelijke samenwerkingssfeer. Blijft u en jij meebidden voor het beroepingswerk en de predikant die God al voor onze gemeente op het oog heeft? Hartelijke groet Klaas W, Klaas v O, Nico, Sissy en Marloes.