3 juli: IZB-collecte Zoetermeerse wijk Oosterheem

Op 3 juli is de collecte bestemd voor het missionaire werk van de IZB in de Zoetermeerse wijk Oosterheem. Een buikschuifbaan en een kinderkookclub hebben op het eerste gezicht misschien niet zo veel te maken met de kerk. Maar vergis je niet – en ga maar eens kijken in de wijk Oosterheem. De pioniersplek Perron Oosterheem is op veel fronten actief; in de flyer is alles te lezen over deze ‘mooie, laagdrempelige plek’ zoals een van de bezoekers dit project omschrijft. Ons gebed en onze financiële steun meer dan waard!

Bidt en geeft u mee? Alvast hartelijk dank!

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, o.v.v. Zoetermeer of via de volgende link: https://tikkie.me/pay/IZB/gEJfcrEgpBJxdxG1wRHhu4