Enquête kringwerk

Afgelopen zondag heeft u en jij in de kerk een QR code ontvangen voor de enquête over het kringwerk in onze gemeente. We nodigen jullie allemaal uit, ook als je niet deelgenomen hebt de afgelopen tijd aan een kring, om deze enquête in te vullen.  Het helpt om het kringwerk op een goede manier vorm te blijven geven in de toekomst. Als je de enquête nog niet ingevuld hebt zou je dit dan nog even willen doen? De link om de enquête in te vullen is: https://www.onderzoekdoen.nl/enq/?f=mx1pthidgy. Alvast heel hartelijk dank!