Beroepingscommissie update juli

Afgelopen week hebben we een eerste prettig en open kennismakingsgesprek gehad met een predikant. Van beide kanten zijn er verdiepende vragen gesteld over geloof, gemeenschap en prediking. Er zijn ook wederzijdse vragen ontstaan waar zowel wij als de predikant over na willen denken. Gezien de vakantieperiode die er voor iedereen aankomt is een tweede gesprek eind augustus gepland. Het gesprek zijn we begonnen met lezen over Gods leiding zoals Hij die laat zien aan het volk Israël. In de nacht als een vuurkolom en overdag in de vorm van de wolkkolom. In dit vertrouwen hebben we het gesprek gevoerd en aan het einde van het gesprek dit teruggelegd in gebed. Een periode van pauze breekt aan waarna we weer toegerust verder mogen gaan. Bid u/jij mee voor inzicht en wijsheid in het beantwoorden van vragen die er liggen? Groet in verbondenheid, Klaas Weeda, Klaas van Oort, Nico Hakkesteegt, Sissy Kon en Marloes Mesker