Ontmoetingsmiddag voor ouderen

Donderdag 15 september a.s. zijn alle ouderen en alleengaanden van harte welkom voor de ontmoetingsmiddag. Als het goed is heeft u de uitnodiging hiervoor ontvangen. We hebben een mooi programma waarin de oude zondagsschoolplaten centraal staan en we sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. We beginnen om 15.00 uur in De Hoven. We hopen velen van u te mogen begroeten.