De Waarheidsvriend met als thema: “Gemeente ben je samen” update

Ter gelegenheid van de opening van het winterwerk ontvangt u een exemplaar van De Waarheidsvriend met als thema

“Gemeente ben je samen”. De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken.

Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaarabonnement te nemen op De Waarheidsvriend voor €49,95. 

Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10. Zie de bijgevoegde flyer in het blad

of ga naar www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/aanbieding