Beroepingswerk (update 25 september 2022)

De kerkenraad is verheugd en dankbaar om aan de gemeente te kunnen meedelen dat wij het voornemen hebben om een beroep uit te brengen op dominee A. L. Molenaar uit Bruinisse.

Voorafgaand aan het uitbrengen van het beroep hebben de gemeenteleden de mogelijkheid om een bezwaar tegen de gevolgde procedure om tot dit beroep te komen, in te dienen. Dat kan tot en met vrijdag 30 september bij de scriba van de kerkenraad. Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal het beroep op 8 oktober aan ds. Molenaar worden overhandigd.

Er is op 16 oktober in de ochtend een dienst met ds. Molenaar gepland met aansluitend een samenkomst in De Hoven met de gemeente. We hopen op een goede opkomst voor zowel de kerkdienst als De Hoven.

De kerkenraad zal de gemeente via de afkondigingen, De Zaaier en de website op de hoogte houden.

Wij willen via deze weg nogmaals de beroepingscommissie van harte danken voor de gedane werkzaamheden om tot dit voornemen te kunnen komen.

Wilt u en jij wat betreft het beroep ds. Molenaar, de gemeente in Bruinisse en onze gemeente in het gebed gedenken?