Kring Geloof en duurzaamheid wordt vervolgd

In het afgelopen seizoen hadden we een serie mooie avonden aan de hand van het boekje Eenvoudig leven. Op de laatste kringavond stelden sommige deelnemers voor om in het nieuwe seizoen door te gaan met het thema Geloof en duurzaamheid. Ik heb mij bereid verklaard om daar weer leiding aan te geven. Het is de bedoeling om, net als vorig jaar, drie avonden voor de Kerst en drie avonden na de Kerst te plannen. Verdeeld over De Hoven en de Sionkerk. Ik heb nu acht aanmeldingen; er kunnen dus nog wel wat mensen bij.

Vorig jaar hebben we zes van de acht hoofdstukken uit het boekje Eenvoudig leven gelezen. Mijn voorstel is om de overige twee hoofdstukken daarvan eerst te nemen en dan een ander boekje te kiezen.

De eerste avond wordt gehouden op 25 okt.  We beginnen om 20.00 uur in De Hoven en om 19.45 uur is er koffie. We bespreken dan uit Eenvoudig leven hst. 3. ‘Verlangen naar het goede’.  We hopen op goede avonden. De noodzaak om ons op dit onderwerp te bezinnen is er niet minder op geworden in de laatste maanden. Integendeel.

U kan zich voor deze kring opgeven bij Nanda Oevermans:  luuknanda.oevermans@gmail.com of 06.15124039. Zij coördineert de zakelijke kant van deze kring.