Beroep aan Ds. Molenaar

De kerkenraad is dankbaar dat er niet van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure om tot een beroep op ds. Molenaar beroep te komen gebruik is gemaakt. Daarom zal een afvaardiging van de kerkenraad op 8 oktober het beroep naar ds. Molenaar brengen.

Op 16 oktober zal ds. Molenaar in de ochtenddienst voorgaan en daarna is er gelegenheid om met hem en zijn gezin kennis te maken in De Hoven. Op 20 oktober zal ds. Molenaar onze gemeente bezoeken voor onder andere een rondgang rond de kerkgebouwen en een ontmoeting met de kerkenraad. De kerkenraad zal de gemeente via de afkondigingen, De Zaaier en de website op de hoogte houden.

Wilt u en jij ds. Molenaar en zijn gezin, de gemeente in Bruinisse en onze gemeente in het gebed gedenken?