Beroepingscommissie update november

Begin juni vertelde we u/jouw dat we een 5-tal namen voorgelegd hebben aan de kerkenraad waarmee we als commissie aan de slag mochten. Dankbaar kijken we terug, ondanks de uitkomst, op het proces rondom het beroep op ds. L. Molenaar. Veel positieve reacties van u/jouw hebben voor ons bevestigd dat gedegen voorwerk leidt tot het aandragen van een voor onze gemeente passende predikant. Dank voor u/jouw meeleven en bidden hierin!

Als commissie mochten we leren van deze periode. Nu we de eerste vergadering gehad hebben ondervinden we dat de lijst zoals we die in juni voorgelegd hebben dynamisch is. Er is 1 predikant die reeds een beroep elders heeft aangenomen. Daarnaast komen er, doordat we verder in de tijd zijn, andere predikanten die weer wèl beschikbaar zijn voor een beroep. Tevens zijn we ons door de kennismaking met ds. Molenaar nog meer bewust geworden van het ‘type’ predikant die bij onze gemeente past. Deze 3 inzichten meenemend willen we ons als commissie kort beraden op een nieuwe ‘short-list’ van 5 à 6 predikanten. Daarin zullen 3 predikanten van vorige lijst meegenomen worden en nieuw beroepbare predikanten toegevoegd zijn. We hopen hiermee vlot door te kunnen pakken richting een volgend beroep en willen daarin tegelijk de tijd nemen om zorgvuldig te zijn in ons werk. Gebed is de bedding van de stroom waarin wij ons als gemeente bevinden!