2023 challange

Dit seizoen hebben we het over bidden. Maar om te bidden is het belangrijk om God te kennen. We kunnen Hem leren kennen, door de bijbel te lezen. Daarom horen Bijbellezen en bidden echt helemaal bij elkaar. We willen daarom jullie uitdagen om met elkaar een leesrooster volgen en in één jaar de hele bijbel door te lezen. Mogelijk denk je, dat je wel weet wat er in staat, maar doe mee. Ga deze uitdaging aan en laat je verrassen.

Er is gekozen voor het Bijbel leesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Zie hiervoor: https://debijbel.nl/leesplannen/bijbel-in-een-jaar

  • Het rooster volgt twee lijnen: één door het Oude Testament, en één door het Nieuwe Testament. Die twee lijnen wisselen elkaar meestal af.
  • Er is bijna altijd één hoofdtekst (bijvoorbeeld een verhaal of een wetstekst). Daarnaast lees je vaak een tweede of derde tekst die over hetzelfde onderwerp gaat (bijvoorbeeld een psalm, een hoofdstuk uit Spreuken, of een korte profetische tekst). Soms bevestigt die tweede tekst de boodschap van het verhaal, maar soms kijkt hij er juist op een andere manier naar.
  • De grote verhalen van Israël in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Ruth, Samuel en Koningen lees je zoveel mogelijk achter elkaar door. Zo ontdek je doorgaande lijnen. En je krijgt een overzicht van de Bijbelse kijk op de geschiedenis van de mensen en van Gods volk, van de schepping tot aan de Babylonische ballingschap.
  • Door die combinatie van hoofdtekst en tweede tekst houd je het niet alleen afwisselend, maar je ontdekt ook hoe verschillende schrijvers naar dezelfde gebeurtenis kijken. En je leest bijvoorbeeld Psalmen en profetische boeken niet als losse teksten, maar ontdekt hoe ze geworteld zijn in concrete situaties in de geschiedenis en in het leven van mensen.

Dit leesrooster heeft een podcast. Daarin wordt het gedeelte voor die dag voorgelezen. Zie hiervoor: https://debijbel.nl/podcast/bijbel-in-een-jaar

Degene die zich voor 1 januari opgeven bij de comissie Vorming en Toerusting via Anna van den Dool (javandendool@gmail.com ) met naam en adres, die maken kans op 1 van de 2 bijbels die het rooster volgen.

Natuurlijk kan je ook meedoen zonder je op te geven.