Week van gebed

De week van gebed voor eenheid van christenen is een terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Het is dit jaar vanaf zondag 15 tot en met zondag 22 januari. Het thema is ‘Doe goed, zoek recht’ (Jesaja 1 vers 17). Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. We willen ook dit jaar weer met de kerken uit Ameide meedoen en iedere avond samen komen om te bidden rondom dit thema. De deur is open vanaf 19.45 uur. Van 20.00 uur tot 20.45 uur is er een programma met zingen en bidden naar aanleiding van het thema. Wij volgen hierbij het boekje wat hiervoor is samengesteld. Zondag 15 januari zijn we in de Oude School op de van Puttenstraat 14. Maandag, woensdag, donderdag vrijdag en zaterdag zijn we in de Sionkerk. Dinsdag verzamelen we bij de Hoven en gaan we naar het veldje bij de Lek en we sluiten zondag 22 januari af in de Hervormde kerk in Ameide. We willen eenieder van harte uitnodigen om te komen en mee te zingen, te luisteren en te bidden.