Beroepingscommissie update januari 2023

In december hebben we u/jou geïnformeerd over een gepland gesprek met een predikant in januari. Rondom dit gesprek hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Uit dit gesprek met deze predikant kwamen niet eerder genoemde punten naar voren, waaronder zijn huidige werkwijze en taakverdeling. Deze wijkt teveel af van wat bij onze gemeente past. Gevolg hiervan is dat we er als commissie voor kiezen om met deze predikant geen proces van beroepen in te gaan. We hebben afgelopen week telefonisch contact gehad met een mogelijke volgende predikant, helaas blijkt er geen openheid voor een beroep te zijn vanwege gezinsomstandigheden. In de aankomende week bepalen we wat de volgende stap zal zijn. Achter de schermen gebeurt veel, echter ziet u/jij hier niet direct iets van terug in het concreet uitbrengen van een beroep. Weet dat wij er, met steun van uw/jouw gebed, intensief mee bezig zijn. Wij vertrouwen onze weg aan God toe, Hij zal het doen (Ps 37:5).