Collecte IZB 18-5 t.b.v. “een huiskamer voor Siddeburen”

Mensen van verschillende generaties verbinden aan elkaar, én aan de levende God. Dat is het doel van de werkgroep Siddeburen Pioniert!

Eenzaamheid gaat ook dit dorp in Midden-Groningen niet voorbij en daarom worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd. Zo werd er afgelopen zomer een vossenjacht gehouden, met een missionair element. De deelnemers konden al speurend hun kennis van de Bijbel opfrissen.

Met het oog op de genoemde verbinding wil de werkgroep nog meer sociale activiteiten opzetten, zoals verkoop van tweedehands spullen en kledingreparatie. Zonder daarbij het wiel opnieuw uit te vinden; er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat er al is in het dorp.
Het is nu zaak een eigen ruimte te vinden waar dat kan plaatsvinden, en waar ook gelegenheid is voor bijvoorbeeld cursussen over geloofsopvoeding of rouwverwerking. Het moet vooral een huiskamer zijn waar iedereen welkom is.

Helpt en bidt u mee? Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL 26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘Siddeburen’.