Gezamenlijke avond voor kringen (17 januari)

Op woensdag 17 januari is er een gezamenlijke kringavond die aansluit bij ons jaarthema: ‘Samen gemeente zijn.’ De spreker tijdens deze avond is ds. Luteijn uit Vuren. Deze keer is gekozen voor een praktisch thema: ‘Hoe ontstaan mooie en boeiende geloofsgesprekken? Ds. Luteijn zal verschillende ervaringen daarbij delen en vanuit de Bijbel praktische handreikingen geven bij dit onderwerp. De avond zal starten om 20:00 uur in de Hoven. Om 19:45 uur zal er inloop zijn met koffie.