Beroep op Ds. Mouw update

De kerkenraad is dankbaar dat het beroep op ds. Mouw is uitgebracht. Afgelopen dinsdag 23 januari kwam ds. Mouw met zijn gezin naar onze gemeente voor een informatief bezoek en een ontmoeting met de kerkenraad. Op zondag 28 januari zal ds. Mouw voorgaan in de avonddienst. Aansluitend kunnen we als gemeente de dominee en zijn gezin ontmoeten in de Hoven, onder het genot van een kop koffie of thee. We hopen velen van u te mogen ontmoeten, van harte welkom!

Uiterlijk zaterdag 10 februari zal de dominee zijn antwoord op ons beroep kenbaar maken.

Wilt u of jij een berichtje sturen aan de dominee en zijn gezin, dan kan dat op het volgende emailadres: ajmouw​@gmail.com of per post naar: Schoolstraat 1a, 4261 BN Wijk en Aalburg.