Voornemen tot beroep aan Ds. Ouwehand

De kerkenraad is verheugd en dankbaar om aan de gemeente te kunnen meedelen dat wij het voornemen hebben om een beroep uit te brengen op dominee B. Ouwehand uit Andel. Voorafgaand aan het uitbrengen van het beroep hebben de gemeenteleden de mogelijkheid om een bezwaar, tegen de gevolgde procedure om tot dit beroep te komen, in te dienen. Dat kan tot en met vrijdag 15 maart 2024. Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal het beroep zaterdag 16 maart aan ds. Ouwehand worden overhandigd.

Op zondag 17 maart zal ds. Ouwehand voorgaan in de avonddienst. Daarna is er in De Hoven een samenkomst met de gemeente waarin de dominee de gemeente en de gemeente de dominee wat beter kan leren kennen. We hopen velen van u te mogen ontmoeten, van harte welkom!