Beroepingscommissie update april 2024

We hebben onze taak weer opgepakt na het bedanken door ds. Ouwehand. We gaan opnieuw een namenlijst opstellen van dominees waarmee we contact willen leggen. Soms worden ons namen aangereikt door gemeenteleden of gastpredikanten. Het is ruim 2 jaar geleden dat u/jij als gemeentelid namen in kon dienen.
In 2 jaar gebeurt er veel en is de lijst van te beroepen predikanten continu in beweging. We willen u/jou vragen om opnieuw namen van predikanten in te dienen.
Dit kan schriftelijk of per mail tot zaterdag 11 mei bij de scriba, Rien Bal.