Kerst- en Nieuwjaarsgroet van fam. van Trigt

Het duurt nog enkele maanden voor wij als predikantsgezin aan u als gemeente van Ameide -Tienhoven verbonden worden. De tijd gaat echter snel. Met vertrouwen op de Heere leven wij toe naar de dag van de bevestiging en intrede. Maar eerst mogen wij in Papendrecht en u in Ameide-Tienhoven het Kerstfeest vieren. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk mogen wij gedenken dat God de wereld zo liefhad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat  ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de blijde Boodschap die tijdens de Kerstdagen klinkt en weerklank wil vinden in ons hart. Wij hopen van harte dat u en jij gezegende Kersdagen zult hebben, maar ook met hoop en vertrouwen op God het jaar 2016 tegemoet zult gaan. Namens mijn vrouw Marlies, en onze kinderen Elise, Lydianne en Constantijn van harte Gods zegen toegewenst. In hartelijke verbondenheid, J. C. van Trigt

Winterwandeling Cofratiam

D.V. dinsdag 29 december. We verzamelen om 14.00 u bij de fam. de Groot, Boezemweg 19. Na een kopje koffie, thee , chocomel of wat fris brengen we u naar het startpunt aan de Polderweg. Vandaar wandelen door de polder Achthoven naar de molen de Kikker. Hier kunt u even pauzeren en krijgt u een versnapering, waarna we weer verder wandelen naar het eindpunt bij de fam. de Groot waar we nog even gezellig na kunnen praten. Kosten € 8,50 per volwassene en € 5 per kind  opgeven kan bij Jan Lakerveld tel. : 602614 of Jlakerveld@solcon.nl of Louisa van der Zijden tel.: 601707 of casacapri@hetnet.nl

Zondagsschool

De agenda voor de aankomende weken is als volgt: 20 december 14:00 generale repetitie Kerstfeestviering in de kerk; 26 december 10:00 Kerstfeestviering in de kerk; 10 januari eerste keer zondagsschool.

Dubbeltallen

De verkozen broeders hebben hun weloverwogen antwoord gegeven: In de vacature ouderling – kerkrentmeester heeft Martijn den Otter de roep voor het ambt niet aangenomen. We respecteren dit besluit en wensen hem vrede toe in deze beslissing. Verheugd zijn we dat in de vacatures voor ouderling, Arjan Hak, Klaas van Oort en Thijs Weeda en in de vacature voor diaken Leo Aanen hun ambt hebben aangenomen. De kerkenraad zal spoedig terug komen met de vervolgstappen waar het gaat om de vacature ouderling-kerkrentmeester. In de avonddienst van 3 januari zal de bevestiging plaats vinden. We mogen zo ook toeleven naar dit moment, spannend en bijzonder. 4 van 5 Broeders hebben nog niet eerder deel uitgemaakt van de kerkenraad. Wilt u hen allen gedenken in uw gebeden zodat ze, op een door God gegeven wijze, mogen bijdragen aan de opbouw van Zijn wijngaard.

Afscheid ds. van Duijn

In de dienst op Oudjaarsavond zullen we afscheid nemen van ds. van Duijn. We zijn als kerkenraad en gemeente bijzonder dankbaar dat hij enige tijd zijn talenten in onze gemeente heeft mogen besteden. In deze periode hebben we weer ervaren hoe goed het is om geestelijk geleid te worden. Het was een goede tijd die ons de gelegenheid gaf om ons voor te bereiden op het beroepingswerk wat inmiddels heeft geleid tot het overkomen van ds. J.C. van Trigt. Zo hebben we mogen ervaren dat God Zijn werk, ook in onze gemeente, nooit loslaat.

Het nieuwe preekrooster van 2016

Klik hier voor het downloaden van het nieuwe preekrooster van 2016.

Van de zondagsschool

Dit jaar mochten we 47 mooi versierde en goed gevulde schoenendozen wegbrengen naar een inleverpunt in Woerden. Tevens kunnen we € 208,00 overmaken voor het transport van de dozen. Vanuit Nederland en België worden zo’n 50.000 schoenendozen ingezameld en uitgedeeld aan kinderen in vluchtelingenkampen, sloppenwijken, weeshuizen en ziekenhuizen. De dozen gaan naar Sierra Leone, Togo, Roemenië, Oekraïne en Moldavië. Iedereen heel veel dank voor dit mooie geschenk en de giften.

Kerstkaartenactie 2015

Ook dit jaar kunt u uw kerstkaarten in Ameide en Tienhoven weer rond laten brengen door de jeugd van de clubs. De opbrengst is dit jaar bestemd voor onze zustergemeente in Roemenië. Helpt u mee? De kaarten worden op zaterdagmiddag 19 december rondgebracht en u kunt uw kaarten inleveren tot uiterlijk zaterdagmorgen 19 december. De inleveradressen zijn:

Wilma Puper, Broekseweg 28 en Theo Willemse J.W. van Puttestraat 29.

De kosten zijn € 0.25 per kaart en u wordt vriendelijk verzocht dit in een envelop gelijk met de rond te brengen kaarten in te leveren.

Kinderkerstvoorstelling

Evangelisatiecommissie ‘Ik Geloof in Ameide’ organiseert woensdagmiddag 16 december a.s. een leuke kerstvoorstelling met Matthijs van Vlaardingenbroek. Alle basisschoolkinderen zijn om 14.30 uur van harte welkom in de tent op het Burgemeester Wesselsplein! Voor meer informatie; Margreet Slob Tel. 602892.

Dubbeltallen

Tijdens de verkiezingsavond  van donderdag 3 december zijn de volgende broeders gekozen: Voor de 3 vacatures ouderling: Arjan Hak, Pr. Marijkeweg 43, Klaas van Oort, Aaksterveld 64 en Thijs Weeda, Aaksterveld 22. Voor de vacature diaken: Leo Aanen, Vijfakkers 2. Voor de  vacature ouderling- kerkrentmeester: Martijn den Otter, Aaksterveld 114.  Het antwoord wordt uiterlijk zaterdag 12 december verwacht.