AVG, registreren op de website en functionaris AVG

Een korte update met betrekking tot de AVG en de gevolgen hiervan voor de gemeente. Sinds mei 2018 is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot privacywetgeving in werking getreden waarin o.a. is vastgelegd hoe wij dienen om te gaan met uw/jouw persoonlijke gegevens. In onze gemeente zijn wij hierin proactief bezig en hebben dit goed op de rails. Om dit nog beter te implementeren blijft het een noodzaak om u/jou, als lid van de PKN gemeente Ameide-Tienhoven, te registreren op onze website. Dit vanwege de informatie die de kerkelijke gemeente onderling deelt op het afgeschermde deel, daar waar u allen kunt komen als u/jij zich daarvoor heeft laten registreren. Onderstaand nog een keer de route die voor registratie moet worden gevolgd: om toegang te krijgen tot het afgeschermd gedeelte is het nodig u/jou te registreren als gebruiker/lid. Bij deze registratie geeft u/jij ook toestemming tot het gebruik van uw gegevens binnen de kerkelijke organisatie. We roepen iedereen op (vanaf 14 jaar en ouder én lid van onze gemeente) om deze registratie uit te voeren. U/jij gaat hiervoor naar de website en klik in de bovenste regel op de button “Login”. Hier rolt zich dan een menu uit waarna u op “Registreren” klikt en de verdere procedure volgt. Bij “Gebruikersnaam” vult u/jij een zelfgekozen naam in: dit kan uw/jouw eigen naam zijn of benaming waaronder u/jij bekend wilt zijn en bij het “Wachtwoord” vult u/jij een door u/jou zelf gekozen wachtwoord in. Onderaan de invullijst vult u/jij uw/jouw emailadres in (twee keer) en vinkt u/jij het vakje “privacyverklaring” aan. Vervolgens klikt u/jij op registreren. Ons ledenbeheer controleert vervolgens uw/jouw registratie en zal deze, na goedkeuring, accorderen voor het beschermd gedeelte van de website. U/jij ontvangt bij registratie en bij goedkeuring in beide gevallen een mail in uw/jouw mailbox. Binnen 1 gezin kunnen meerdere leden een registratie aanvragen, maar steeds zoals benoemd pas vanaf 14 jaar en ouder. Indien u/jij binnen het gezin 1 mailadres hanteert kan er maar 1 registratie plaatsvinden. Als u/jij tegen problemen aanloopt bij de registratie, de afhandeling of andere vragen hebt omtrent deze registratie kunt contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester René Muilwijk: 06-10893174, 0183-602434 of per mail: ledenbeheer@pkn-ameide-tienhoven.nl. Wij dringen aan op registratie, temeer daar dit een eis is in de AVG maar ook vanwege een juiste afhandeling van gegevens onderling als gemeente. Daarnaast melden wij voor de zekerheid dat wij ook een Privacy Officer AVG hebben in de persoon van Anne den Oudsten. Bij misstanden, maar ook bij vragen die er rondom de AVG kunnen leven, is er de mogelijkheid om middels privacy@pkn-ameide-tienhoven.nl dit te melden bij onze functionaris AVG. Hij zal dan in voorkomende gevallen actie ondernemen.