Collectebonnen verkoop

Van de diaconie en de kerkrentmeesters nog de boodschap dat de verkoop van de collectebonnen vanuit de consistorie per direct stopt tot nader order. Aangezien er nu geen collecten worden gehouden, geven we u en jou de gelegenheid giften te geven via de donatieknop op de website van de kerk. Deze knop blijft voorlopig beschikbaar. De kerkrentmeesters en diaconie zorgen ervoor dat de gift evenredig wordt verdeeld over de collecten die in de meditatie-uitzending worden genoemd. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan.