Alternatief jeugdwerk

Voor onze jeugd is het ook een lastige en spannende tijd. Geen school, geen sportclub en ook vrienden en vriendinnen worden niet of minder vaak gezien. Ook het jeugdwerk in onze gemeente gaat op het moment niet door. Geen club, geen catechisatie, geen zondagsschool en geen kindernevendienst.

Mooi om te zien dat er online alternatieven worden aangeboden voor het jeugdwerk.

Op deze website kunt u/jij op de pagina alternatief jeugdwerk wat alternatieven vinden.