Gezin in coronatijd

Voor onze jeugd is de coronatijd ook een lastige en spannende tijd. Geen school, geen sportclub, geen muziekvereniging, geen brandweerclub en ook het jeugdwerk in onze gemeente gaat op het moment niet door. Geen club, geen catechisatie, geen zondagsschool en geen kindernevendienst. Je kunt zelfs ook beter maar niet met je vrienden afspreken. Dat betekent een gemis aan ritme en regelmaat, maar natuurlijk vooral ook aan ontmoeting en aan leren. Het betekent ook dat ouders en kinderen ineens heel veel tijd dicht op elkaars lip doorbrengen, wat lang niet altijd vanzelf gaat.

Op de pagina “gezin in coronatijd”  zijn een aantal tips verzameld, waarmee ouders hun voordeel kunnen doen. De pagina “alternatief jeugdwerk” is komen te vervallen.