Thuiswerken in De Hoven

Als u een van de vele thuiswerkers bent en moeite heeft om u thuis te concentreren, of om een andere reden liever niet thuis werkt (zie cartoon), is het ook mogelijk om in De Hoven te werken.

We willen in eerste instantie de bovenverdieping hiervoor beschikbaar stellen en als er veel mensen gebruik van willen maken ook de benedenverdieping, zodat iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden.

Als hiervoor belangstelling is, zal De Hoven op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur open zijn. Neem zelf je laptop en een verlengsnoer mee.

Er is snelle Wifi zonder code en je kunt zelf koffie en thee uit de automaat pakken. Voor een bijdrage in de onkosten staat een potje bij de automaat.

Als je hiervan gebruik wil maken, meld dit dan eerst bij Ad Breure (06-1061 7460) en b.g.g. bij Jan den Oudsten (06-4622 6272), zodat we weten of er belangstelling is en op welke dagen De Hoven open moet zijn.